Dzisiejsza data:

etymologia: (średniowieczna łacina)
indigena - krajowiec, tubylec; krajowy, swojski

1. szlachectwo polskie nadane cudzoziemskiemu szlachcicowi
2. dawna nazwa przyznania obywatelstwa cudzoziemcowi w kraju, w którym przebywa