Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
inedita - (utwory) nie wydane

(literaturoznawstwo) - teksty dzieł literackich niewydanych za życia autora, które pozostają w rękopisach. Inedita są niekiedy publikowane po śmierci autora, często w postaci dzieł zebranych.