Blue Flower

etymologia: (późno - łaciński)
oratorium - miejsce modlitwy

 

  1. (budownictwo) - pomieszczenie przeznaczone dla celów kultowych ściśle określonej grupy wiernych: zakonników w klasztorze, alumnów w seminarium duchownym, chorych w szpitalu

  2. (muzyka) - utwór wokalno - instrumentalny na głosy solowe, chór i orkiestrę, niesceniczny, o tematyce przeważnie religijnej, złożony z recytatywów, arii, chórów, partii orkiestrowych i niekiedy narratora, wykonywany w formie koncertowej