Dzisiejsza data:

etymologia: (niemiecki)

Urbar - czynsz, dochód; ze średnio – dolno – niemieckiego orbor

 

(historia)

Używane w dawnej Polsce XIII – XVIII wieku.

Czynsz pobierany z kopalń kruszców (rudy metali, siarka), najczęściej w naturze, w formie dziesięciny czystego kruszcu lub płacony w gotówce („kruszcowe”).

Płacony królowi lub innym feudałom za prawo eksploatowania kopalń na gruntach będących ich własnością. W dobrach kościelnych olborę pobierali biskupi.