Dzisiejsza data:

etymologia: (skrót łaciński)
Requiescat In Pace - niech odpoczywa w pokoju
(skrót angielski)
Rest In Peace - niechaj spoczywa w pokoju

odpowiednik polskiego „Ś.P”