Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
supplens - uzupełniający 

(dawniej) zastępca etatowego nauczyciela w szkołach średnich w byłej Galicji