Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
alba (vestis) - biała szata

  1. Długa biała szata lniana używana przez katechumenów przy chrzcie w okresie starochrześcijańskim i wczesnośredniowiecznym, później także przez duchowieństwo przy sprawowaniu czynności liturgicznych.

  2. Rodzaj długiej szaty do kostek, wywodzącej się ze starożytnej tuniki, przepasanej białym sznurem (cingulum), sięgającej pod szyję, z długimi, bardzo szerokimi rękawami.
    Wykończona u dołu i przy rękawach haftem i parurą, a od końca XVI wieku także szeroką koronką.