Dzisiejsza data:

ciąg elewacji frontowych budynków ustawionych w jednej linii, stanowiących ścianę ulicy lub placu