Dzisiejsza data:

translacja

etymologia: (łaciński)
translatio – przeniesienie

1. tłumaczenie, przekład z jednego języka na inny
2. (matematyka) przesunięcie figury geometrycznej wzdłuż prostoliniowego odcinka
3. (kult świętych) - translatio corporis
procedura kościelna poprzedzająca kanonizację.
Stosowana była od początku VII wieku. Było to uroczyste przeniesienie relikwii osoby mającej być kanonizowaną z jej grobu do ołtarza. Translacja mogła też mieć miejsce już po kanonizacji w związku na przykład ze znalezieniem szczątków świętego. Tak było między innymi w Gnieźnie, gdy znaleziono w czasie przebudowy katedry w XII wieku grób św. Wojciecha. Arcybiskup gnieźnieński ustanowił na pamiątkę tego wydarzenia święto diecezjalne 20 października "Przeniesienie relikwii św. Wojciecha" (łac. Translatio Sancti Adalberti).
4. (dawniej) przeniesienie, przemieszczenie czegoś