Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)
apsis, apsidos - obręcz, sklepienie

1. (architektura) - pomieszczenie w kościele, zamykające prezbiterium lub nawę (niekiedy nawy boczne i ramiona transeptu). Przybiera różne kształty: półkola, półelipsy, trójliścia, podkowy, trapezu lub wieloboku. W pierwszych kościołach chrześcijańskich apsyda skierowana była ku zachodowi, a od około V wieku ku wschodowi w kościołach orientowanych. Bogaty system wytworzyła architektura romańska, gdzie z dużej apsydy wyrastały małe, zwane apsydiolami.
W apsydach umieszczano ołtarze.
2. (astronomia) - jeden z dwóch skrajnych punktów orbity eliptycznej